Nam Trung (Huy Zane): tiếp viên Vietjet Air kiêm callboy

Callboy Sài Gòn  –  Hà Nội. Làm bên Vietjet Air nhưng vẫn đi khách.

 

 

Bài viết liên quan :

2 thoughts on “Nam Trung (Huy Zane): tiếp viên Vietjet Air kiêm callboy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *