E 2k3. Thích show và quay video. Ko thích video call. Mn để lại sdt đi ạ

E 2k3. Thích show và quay video. Ko thích video call. Mn để lại sdt đi ạ

IMG_20191030_222434.jpg
IMG_20191030_222415.jpg
IMG_20191030_222446.jpg
IMG_20191030_222420.jpg
IMG_20191030_222418.jpg
IMG_20191030_222422.jpg

Bài viết liên quan :

16 thoughts on “E 2k3. Thích show và quay video. Ko thích video call. Mn để lại sdt đi ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *