Trời cho cặc to nhưng lại làm bot

Trời cho cặc to nhưng lại làm bot

BDBDF798-D11B-40CF-A8BB-68B43B916988.jpg

7887D3F0-E082-43C2-B70C-711E11BAF9CB.jpg

0E52918D-1352-42D1-86CE-9D05D9B6CB22.jpg

3BCB08BC-16F8-4EEB-9D6C-6E8034A9527B.jpg

E8C8E6B9-8527-4DB8-B464-160D94B8B64C.jpg

Bài viết liên quan :

13 thoughts on “Trời cho cặc to nhưng lại làm bot

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *