2k6 vậy đã ổn chưa??

2k6 vậy đã ổn chưa??
Bài viết liên quan :

8 thoughts on “2k6 vậy đã ổn chưa??

  1. Ổn ổn cái đcm chúng mày hỏi nhảm ít thôi. Dăm ba thằng nhóc suốt ngày hỏi ổn không ổn không. Đm thế bây giờ đéo ổn thì chúng mày đắp thêm thịt vào cho to ra à? Hỏi toàn câu ngu vl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *