hi mình bot k7, có ai mún lqen thì để zalo ở dưới nhaa

hi mình bot k7, có ai mún lqen thì để zalo ở dưới nhaa

3D6CA699-4F35-4747-A591-C4818310A38B.jpg
6F4E85E2-D3AC-473F-9F0F-6C424043F703.jpg
E30AE934-46DF-40B4-9442-1F2CBFCFADB8.jpg

Bài viết liên quan :

7 thoughts on “hi mình bot k7, có ai mún lqen thì để zalo ở dưới nhaa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *