mình 2k3, 18 tuổi mới lên năm 1 đại học. twitter ib : Đăng Nguyên 2k3

mình 2k3, 18 tuổi mới lên năm 1 đại học. twitter ib :  Đăng Nguyên 2k3

Photo-9-25-21-1-59-20-PM.png
Photo-9-25-21-1-52-34-PM.jpg
Photo-9-25-21-1-52-40-PM.jpg
Photo-9-25-21-1-52-45-PM.jpgPhoto-9-25-21-2-04-05-PM.jpg
Photo-9-25-21-2-04-27-PM-1.jpg

Bài viết liên quan :

8 thoughts on “mình 2k3, 18 tuổi mới lên năm 1 đại học. twitter ib : Đăng Nguyên 2k3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *