2k5 vậy là nhỏ hay bự ạ ?

2k5 vậy là nhỏ hay bự ạ ?

cent 2k5 Bình Thạnh, link FB đây : www.facebook.com/profile.php?id=100042190654721

717145b9b2c37b9d22d2.jpg
fc0529cedeb417ea4ea5.jpg

Bài viết liên quan :

2 thoughts on “2k5 vậy là nhỏ hay bự ạ ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *