Hướng dẫn đăng bài

Các bạn có thể vào trang https://www.upsieutoc.com/?lang=vi

hoặc các trang upload ảnh nào mà bạn biết để upload ảnh

LƯU Ý: : Khi up ảnh trên upsieutoc nhớ click chọn vào “Đây là hình ảnh nhạy cảm hoặc 18+”

Sau đó chỉ cần copy link đó (copy mã HTML) , dán vào khung đăng bài ở khoecu https://khoecu.com/dang-bai/

Cách đăng mã HTML như sau: Xem hình minh họa bên dưới

Bước 1:

Vào trang https://www.upsieutoc.com/?lang=vi

hoặc các trang upload ảnh nào mà bạn biết để upload ảnh

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Bước 5: